ผ้ากันเปื้อนสามเหลี่ยมเด็ก.jpg

ผ้าพาดบ่า + ผ้าคลุมให้นม + ผ้ากันเปื้อน