top of page

เพราะเป็นพ่อแม่มือใหม่ ไม่ว่าเป็นครั้งแรกของใครก็ผิดพลาดได้เสมอ


หากพูดถึงคำว่า “พ่อ แม่” ที่หลาย ๆ คน

มักคาดหวังว่าพ่อแม่นั้น ต้องทำทุกอย่างดีที่สุด

ทำถูกที่สุด ไม่มีข้อผิดพลาด


แต่อย่าลืมไปว่าทุกคนล้วนมีสิ่งที่ต้องทำเป็น

“ครั้งแรก” ในชีวิตเสมอ เพราะนั่นคือธรรมชาติ

ของมนุษย์ รวมถึงการเป็น “พ่อแม่มือใหม่”


พ่อแม่มือใหม่ย่อมมีความฝัน ความปรารถนา

ที่จะให้ลูกรักเกิดมามีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ

มีอาการครบ 32 น่ารัก ฉลาด ปราศจากโรคต่าง ๆ

เลี้ยงดูง่าย เป็นที่ชื่นชอบ รักใคร่ของทุก ๆ คน


พ่อแม่มือใหม่อาจมีความกังวลใจอยู่ไม่น้อย

ที่จะต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์ด้วยสภาพครอบครัว

และสังคมในปัจจุบันลองปรับทัศนคติของการเป็น

“พ่อแม่ มือใหม่” ว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้


ลูกเรียนรู้ความรัก ผ่านอารมณ์รักของแม่

เป็นประสบการณ์แรกสุดของทารกตั้งแต่อยู่

ในครรภ์มารดา และเรียนรู้อารมณ์ได้มากขึ้น


โดยเฉพาะในขณะดื่มนมจากแม่ ความอบอุ่นจาก

การอุ้ม การมองตาด้วยความรักความห่วงใย

การกอดรัดจะก่อให้เด็กเกิดความพอใจ ความอบอุ่นใจ

และเกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าSofflin ผ้าอ้อมมัสลินใยไผ่ ผ้าอ้อมที่เข้าใจความต้องการ

ของลูกน้อยและตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมโอบอุ้ม

ลูกน้อยด้วยนุ่มละมุน ถนอมลูกน้อยของคุณเช่นเดียวกับ

อ้อมกอดของคุณแม่ ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อย


*ผ้ามัสลินได้รับการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่า เป็นผ้าที่มีคุณสมบัติป้องการไวรัสโควิดได้

https://bit.ly/3bnZpB9 ----------------------------


Comentários


bottom of page